Щодо моделі організації оборони

Автор(и)

  • Р. І. Тимошенко Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine
  • А. К. Павліковський Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0637-368X
  • М. М. Лобко Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33099/2618-1614-2022-18-1-4-9

Ключові слова:

органи державної влади, модель організації оборони, суб’єкти моделі організації оборони

Анотація

Стаття є продовженням наукової дискусії, започаткованої в статті «Модель системи оборони України», опублікованій у № 1 журналу «Наука і оборона» за 2021 рік. У статті викладаються результати дослідження питання моделі організації оборони України, її опис, призначення, сутність, складові, структура та характерні властивості. Наводяться загальні підходи до формування моделі організації оборони. На основі проведеного аналізу подаються принципові підходи до формування моделей організації оборони держав – членів НАТО. Висвітлюються особливості побудови системи влади в Україні та на її основі формується модель організації оборони України. Наводяться основні функції суб’єктів моделі організації оборони України, відношення, зв’язки та взаємодія між її елементами під час виконання покладених на них функцій і завдань оборони.

Біографії авторів

Р. І. Тимошенко, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

доктор військових наук, старший науковий співробітник,  головний науковий співробітник центру воєнно-стратегічних досліджень, генерал-лейтенант

А. К. Павліковський, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

кандидат військових наук, доцент, начальник центру воєнно-стратегічних досліджень, полковник

М. М. Лобко, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

кандидат військових наук, доцент, провідний науковий співробітник центру воєнно-стратегічних досліджень

Посилання

Сокуренко В. Особливості організації оборони в Україні [Електронний ресурс] / В. Сокуренко // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – № 3. – С. 172–177. – Режим доступу : http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2017/3/39.pdf.

Фролов В. С. Формування перспективної моделі організації оборони України / В. С. Фролов, В. М. Семененко // Наука і оборона. – 2019. – № 3. – С. 3–9. – Режим доступу : https://doi.org/10.33099/2618-1614-2019-8-3-3-9.

Світова гібридна війна: український фронт [Електронний ресурс] : монографія / за загальною редакцією В. П. Горбуліна ; Національний інститут стратегічних досліджень. – К. : НІСД, 2017. – 496 с. – Режим доступу : https://niss.gov.ua/publikacii/monografii/svitova-gibridna-viyna-ukrainskiy-front-monografiya.

Магда Є. Гібридна агресія Росії: уроки для Європи / Є. Магда. – К. : Каламар, 2017. – 268 с.

Воєнні аспекти протидії “гібридній” агресії: досвід України [Електронний ресурс] : монографія / за загальною редакцією А. М. Сиротенка. – К. : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2020. – 176 с. – Режим доступу : https://nuou.org.ua/assets/monography/mono_gibr_viin.pdf.

Конституція України [Електронний ресурс] : прийнята 28 червня 1996 р. // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text.

Про оборону України [Електронний ресурс] : Закон України від 6 грудня 1991 р. № 1932-XII // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12#Text.

Про Раду національної безпеки і оборони України [Електронний ресурс] : Закон України від 5 березня 1998 р. № 183/98-ВР // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/183/98-вр#Text.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 лютого 2015 року «Про додаткові заходи щодо зміцнення національної безпеки України» [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 12 березня 2015 р. № 139/2015 // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/139/2015#Text.

Питання Центру протидії дезінформації [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 7 травня 2021 р. № 187/2021 // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/187/2021#Text.

Про Кабінет Міністрів України [Електронний ресурс] : Закон України від 27 лютого 2014 р. № 794-VII // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18#Text.

Про Комітет з питань розвідки [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 17 червня 2020 р. № 230/2020 // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/230/2020#Text.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 вересня 2017 року «Про Ставку Верховного Головнокомандувача» [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 10 жовтня 2017 р. № 313/2017 // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/313/2017#Text.

Про центральні органи виконавчої влади [Електронний ресурс] : Закон України від 17 березня 2011 р. № 3166-VI // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3166-17#Text.

Про місцеві державні адміністрації [Електронний ресурс] : Закон України від 9 квітня 1999 р. № 586-XIV // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14#Text.

Про військово-цивільні адміністрації [Електронний ресурс] : Закон України від 3 лютого 2015 р. № 141-VIII // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/141-19#Text.

Про правовий режим воєнного стану [Електронний ресурс] : Закон України від 12 травня 2015 р. № 389-VIII // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text.

Стратегія воєнної безпеки України [Електронний ресурс] : затверджена Указом Президента України від 25 березня 2021 р. №121/2021 // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/121/2021#Text.

Тимошенко Р. І. Модель системи оборони України [Електронний ресурс] / Р. І. Тимошенко, А. К. Павліковський, М. М. Лобко // Наука і оборона. – 2021. – № 1. – С. 21–30. – Режим доступу : https://doi.org/10.33099/2618-1614-2021-14-1-21-30.

Опубліковано

2022-08-24

Номер

Розділ

Актуальні питання національної безпеки і оборони