Воєнна політика і система військової юстиції: синергія воєнної безпеки

Автор(и)

  • П. П. Богуцький Державна наукова установа «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України», Україна https://orcid.org/0000-0003-3537-6991

DOI:

https://doi.org/10.33099/2618-1614-2022-18-1-10-15

Ключові слова:

національна безпека, оборонна політика, військова юстиція, воєнна політика, військова поліція, спеціалізована військова прокуратура, військові суди, воєнна безпека

Анотація

У статті розкрито актуальні питання формування та реалізації воєнної політики держави в напрямі забезпечення правопорядку, здійснення правосуддя у сфері оборони як складових загальної системи забезпечення національної безпеки в цій сфері. Проведений на основі використання досвіду держав – членів НАТО і відповідних міжнародних стандартів аналіз дає підстави для висновку про органічний зв’язок та системну взаємодію воєнної політики з правоохоронною діяльністю, підтриманням правопорядку, здійсненням правосуддя у Збройних Силах, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, що зумовлено спільною метою забезпечення воєнної безпеки. Запропоновано нормативно-правове та інституційне розв’язання проблеми створення системи військової юстиції України в контексті формування та реалізації воєнної політики держави з визначенням відповідних завдань і повноважень Міністерства оборони України.

Біографія автора

П. П. Богуцький, Державна наукова установа «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України»

доктор юридичних наук, доцент, завідувач наукової лабораторії регіональної безпеки та військового права, генерал-майор юстиції запасу

Посилання

Свєшніков С. В. Воєнна політика: сутність і проблеми формування й реалізації [Електронний ресурс] / С. В. Свєшніков, В. П. Бочарніков // Наука і оборона. – 2018. – № 1 – С. 23–28. – Режим доступу : https://doi.org/10.33099/2618-1614-2018-2-1-23-28.

Military Policy [Електронний ресурс] // Wikipedia – Режим доступу : https://en.wikipedia.org/wiki/Military_policy.

Політична енциклопедія / редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) [та ін.]. – К. : Парламентське видавництво, 2011. – 808 с.

Цюрупа М. В. Розробка і реалізація воєнної політики як царина можливого консенсусу політичних сил України / М. В. Цюрупа // Наукові записки [Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України]. – 2008. – Вип. 38. – С. 142–155.

Про Воєнну доктрину України [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 15 червня 2004 р. № 648/2004 (в редакції Указу Президента України від 8 червня 2012 р. № 390/2012) : втратив чинність на підставі Указу Президента від 24 вересня 2015 р. № 555/2015 // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/648/2004#Text.

Про оборону України [Електронний ресурс] : Закон України від 6 грудня 1991 р. № 1932-XII // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12#Text.

Оборонна політика України на початку ХХІ століття : аналіт. доп. / В. М. Бегма, О. С. Александров, В. М. Маркелов [та ін.] ; за ред. О. В. Литвиненка. – К. : НІСД, 2010. – 72 с.

Біла книга 2021. Оборонна політика України [Електронний ресурс] / Міністерство оборони України. – К. : Мишалов Д. В., 2022. – 122 с. – Режим доступу : https://www.mil.gov.ua/content/files/whitebook/WhiteBook_2021_Draft_Final_03.pdf.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 серпня 2021 року «Про Стратегічний оборонний бюлетень України» [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 17 вересня 2021 р. № 473/2021 // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/473/2021#Text.

Security Sector Legislation [Електронний ресурс] // Geneva Centre for Security Sector Governance (DCAF). Security Sector Integrity. – Режим доступу : https://securitysectorintegrity.com/standards-and-regulations/security-sector-legislation.

Про національну безпеку України [Електронний ресурс] : Закон України від 21 червня 2018 р. № 2469-VIII // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text

Vashakmadze M. Understanding Military Justice [Електронний ресурс] : Guidebook : Toolkit 5.1 - Legislating for the Security Sector / M. Vashakmadze ; Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF). – Geneva : DCAF, 2010. – Режим доступу : https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/Milit.Justice_Guidebook_ENG.pdf.

Uniform Code of Military Justice [Електронний ресурс] // Joint Service Committee on Military Justice. – Режим доступу : https://jsc.defense.gov/Portals/99/Documents/UCMJ%20-%2020December2019.pdf.

Military Courts-Martial Under the Military Justice Act of 2016 [Електронний ресурс] // Official Website for U.S. Federal Legislative Information. – Режим доступу : https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R46503#:~:text=A%20number%20of%20concerns%20relating,to%20trial%20by%20court%2Dmartial.

Military Justice Improvement and Increasing Prevention Act of 2021 [Електронний ресурс] // Official Website for U.S. Federal Legislative Information. – Режим доступу : https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/1520/text.

Demirjian K. Broad overhaul of military justice system being sidelined in favor of narrower focus on sexual assault [Електронний ресурс] / K. Demirjian // The Washington Post. – Режим доступу : https://www.washingtonpost.com/national-security/military-sexual-assault-reform/2021/12/04/5946b0cc-5455-11ec-9267-17ae3bde2f26_story.html.

Manual for Courts-Martial, United States (2019 Edition) [Електронний ресурс] // Joint Service Committee on Military Justice. – Режим доступу : https://jsc.defense.gov/Portals/99/Documents/2019%20MCM%20(Final)%20(20190108).pdf?ver=2019-01-11-115724-610.

Вашакмадзе М. Особливості військової юстиції [Електронний ресурс] : практичне керівництво / М. Вашакмадзе ; пер. укр. мовою М. Ковальчук ; Женевський центр з питань урядування в секторі безпеки (DCAF). – Женева : DCAF, 2018. – Режим доступу : https://dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/DCAF_Military-Justice_Practice-Note_UKR_Final.pdf.

Богуцький П. П. Концептуальні засади права національної безпеки України : монографія / П. П. Богуцький. – Київ ; Одеса : Фенікс, 2020. – 376 с.

Про Військову поліцію [Електронний ресурс] : проєкт Закону України від 15 лютого 2022 р. № 6569-1 // Верховна Рада України. Законопроєкти. – Режим доступу : https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1221765.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-24

Номер

Розділ

Актуальні питання національної безпеки і оборони