Військова стоматологія на теренах України: історична ретроспектива та сучасність

Автор(и)

  • С. П. Сегеда Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7763-1324
  • В. М. Грицюк Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9877-1900

DOI:

https://doi.org/10.33099/2618-1614-2022-18-1-27-33

Ключові слова:

історія військової стоматології, військові стоматологи, стоматологічне забезпечення у Збройних Силах України, російська агресія, АТО/ООС, пересувний стоматологічний кабінет, широкомасштабна збройна агресія Російської Федерації проти України

Анотація

У статті здійснено ретроспективний аналіз розвитку військової стоматології на українських теренах від найдавніших часів до сьогодення. Основну увагу приділено питанням становлення й розвитку стоматологічного забезпечення у Збройних Силах України зі здобуттям нашою державою незалежності, здійснено історичну періодизацію цих процесів, розкрито причини втрати спроможності надання сучасної стоматологічної допомоги в польових умовах.

З початком антитерористичної операції на Сході України було відновлено роботу штатних пересувних стоматологічних кабінетів, які сьогодні надають медичну допомогу військовослужбовцям, залученим до заходів з відсічі широкомасштабній збройній агресії Російської Федерації проти України. Центральна стоматологічна поліклініка стала науково-методичним та практичним центром вітчизняної військової стоматології та водночас навчальною базою підготовки майбутніх військових стоматологів. На основі дослідженого досвіду організації та здійснення стоматологічної допомоги опрацьовано модель надання стоматологічної допомоги військовослужбовцям в зоні операції Об’єднаних сил.

Біографії авторів

С. П. Сегеда, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

доктор історичних наук, професор, начальник науково-дослідного центру воєнної історії, полковник

В. М. Грицюк, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

доктор історичних наук, доцент, провідний науковий співробітник науково-дослідного центру воєнної історії

Посилання

Бадюк М. І. Історія військової медицини : підручник для слухачів оперативно-тактичного рівня / М. І. Бадюк, Л. М. Бадюк, Л. Д. Паращук ; за ред. М. І. Бадюка. – Київ : Леся, 2016. – 304 с.

Стоматологія надзвичайних ситуацій з курсом військової стоматології : підручник для студ. стомат. ф-тів вищих мед. закл. IV рівня акредитації / за ред. Г. П. Рузіна. – Видання 2-ге, доопр. і доп. – Вінниця : Нова Книга, 2008. – 264 c.

Думка М. С. Про медицину скіфів / М. С. Думка. – К. : Держ. мед. видав. УРСР, 1960. – 115 с.

Грицюк В. М. Військо скіфів (озброєння, організація війни та воєнне мистецтво) : монографія / В. М. Грицюк. – К. ; Чернівці : Місто, 2009. – 296 с.

Пашков К. А. Зубоврачевание и стоматология в России. Основные этапы и направления развития (IX-XX век) : монография / К. А. Пашков. – Казань : Центр инновационных технологий, 2011. – 304 с.

Шевченко Л. В. М. І. Пирогов в Україні / Л. В. Шевченко. – К. : Рідний край, 1996. – 128 с.

Біденко Н. До 175-річчя Національного медичного університету імені О. О. Богомольця. Факти з історії київської стоматології у документах і спогадах [Електронний ресурс] / Н. Біденко // Національний медичний університет імені О. О. Богомольця. – Режиму доступу : http://nmuofficial.com/news/175-richchya-natsionalnogo-medychnogo-universytetu-imeni-o-o-bogomoltsya-fakty-z-istoriyi-kyyivskoyi-stomatologiyi-u-dokumentah-spogadah.

Крачун Г. П. Профессор Н. В. Склифосовский (1836–1904): истоки достижений на жизненном пути – в медицине, в развитии высшего медицинского образования в России [Електронний ресурс] / Г. П. Крачун // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 1. – Режиму доступу : https://science-education.ru/ru/article/view?id=8556.

Магльований А. В. Університетській стоматологічній клініці у Львові – 100 років / А. В. Магльований, В. С. Гриновець, Ю. В. Сулим // Львівський медичний часопис. – 2006. – № 2(12). – С. 156–159.

Москаленко В. Ф. Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, 1841 – 2011 : у 2 кн. / В. Ф. Москаленко, Я. В. Цехмістер, І. М. Полякова. – 4-те вид., оновл. та доопрац. – К. : Авіцена, 2011. – 2 кн.

Столяренко П. Ю. Вклад Северина Тигерштедта в развитие челюстно-лицевой травматологии (к 100-летию создания универсальной военно-полевой системы шинирования) / П. Ю. Столяренко. – Самара : Офорт, 2017. – 175 с.

Павловский Л. Н. Организация стоматологической помощи русской армии в первой мировой войне 1914-1917 гг. / Л. Н. Павловский // Лікарська справа. Врачебное дело. – 2006. – № 7. – С. 83–89.

Опыт советской медицины в Великой Отечественной войне 1941-1945 в гг. : в 35 т. / гл. ред. Е. И. Смирнов. – М. : Медгиз, 1949-1955. Т. 6 : Огнестрельные ранения и повреждения лица и челюсти. – 1951. – 400 с.

Павловский Л. Н. Организация лечения раненых с огнестрельными повреждениями зубов и альвеолярных отростков на этапах медицинской эвакуации в период Великой отечественной войны / Л. Н. Павловский // Сучасні аспекти військової стоматології : зб. наук. праць Центральної стоматологічної поліклініки МО України. – 2010. – № 1. – С. 27–33.

Лищишин М. З. Центральна стоматологічна поліклініка Міністерства оборони України в історичній ретроспективі [Електронний ресурс] / М. З. Лищишин, Л. М. Павловський // Воєнно-історичний вісник. – 2020. – № 1(35). – С. 131–144. – Режим доступу : https://doi.org/10.33099/2707-1383-2020-35-1-131-144.

Радиш Я. Ф. Управління медичною службою Збройних Сил України: генезис, тенденції, закономірності розвитку та наслідки

(1992–2004 рр.) / Я. Ф. Радиш // Лікарська справа. Врачебное дело. – 2005. – № 1-2. – С. 95–99.

Павловський Л. М. Центральній стоматологічній поліклініці 75 років – погляд у минуле на шляху до майбутнього / Л. М. Павловський // Сучасні аспекти військової стоматології : зб. наук. праць Центральної стоматологічної поліклініки МО України. – 2019. – № 3. – С. 5–11.

Центральна стоматологічна поліклініка (минуле, сучасне, майбутнє) / укл. Л. М. Павловський. – К. : ДІА, 2019. – 64 с.

Камалов Р. Х. Проблемні питання стоматологічного забезпечення Збройних Сил України в сучасних умовах / Р. Х. Камалов, Л. М. Павловський // Сучасні аспекти військової стоматології : зб. наук. праць Центральної стоматологічної поліклініки МО України. – 2013. – № 2. – С. 6–11.

Стан стоматологічної допомоги військовослужбовцям в зоні проведення антитерористичної операції на Сході України / А. М. Лихота, В. В. Коваленко, М. З. Лищишин, І. В. Федірко // Військова медицина України. – 2015. – № 1(15). – С. 30–34.

Лищишин М. З. Особливості організації стоматологічної допомоги військовослужбовцям під час проведення операції Об’єднаних сил / М. З. Лищишин, А. М. Лихота, В. В. Коваленко // Cучасні аспекти військової стоматології : зб. наук. праць Центральної стоматологічної поліклініки МО України. – 2019. – № 3. – С. 12–18.

Лихота А. М. Стан і шляхи покращення стоматологічної допомоги військовослужбовцям, які беруть участь у антитерористичній операції на Сході України / А. М. Лихота, В. В. Коваленко // Український стоматологічний альманах. – 2016. – № 2. – С. 78–81.

Медичне забезпечення Збройних Сил України в антитерористичній операції: досвід та напрямки його удосконалення / В. Л. Савицький, В. П. Майданюк, О. М. Власенко та ін. // Військова медицина України. – 2015. – № 1(15). – С. 5–11.

Буртова Ю. О. Діяльність пересувного стоматологічного відділення з надання стоматологічної допомоги військовослужбовцям Збройних Сил України / Ю. О. Буртова // Сучасні аспекти військової стоматології : зб. наук. праць Центральної стоматологічної поліклініки МО України. – 2013. – С. 41–50.

Стратегія розвитку стоматології в Україні : матеріали 3 Національного українського стоматологічного конгресу «Міжнародні стандарти профілактики та лікування і їх впровадження в практику лікаря-стоматолога» // Новини стоматології. – 2015. – № 4. – С. 98–175.

Лихота А. М. Організація роботи пересувного стоматологічного кабінету : методичні рекомендації / А. М. Лихота, В. В. Коваленко, І. В. Федірко. – К. : УВМА, 2015. – 24 с.

Лихота А. М. Нова модель організації стоматологічної допомоги військовослужбовцям під час збройного конфлікту / А. М. Лихота, В. В. Коваленко, М. З. Лищишин // Військова медицина України. – 2016. – № 2(16). – С. 65–69.

Опубліковано

2022-08-24

Номер

Розділ

Актуальні питання національної безпеки і оборони