Методика визначення напрямів зосередження зусиль з метою деескалації воєнно-політичної обстановки

Автор(и)

  • П. В. Щипанський Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0854-733X
  • А. К. Павліковський Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0637-368X
  • О. М. Загорка Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1131-0904
  • С. В. Поліщук Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9050-6918
  • І. О. Загорка Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0693-1434

DOI:

https://doi.org/10.33099/2618-1614-2022-18-1-45-50

Ключові слова:

воєнно-політична обстановка, загрозливий розвиток, напрями зосередження зусиль, метод аналізу ієрархій

Анотація

У випадку загострення воєнно-політичної обстановки державою повинні застосовуватися заходи щодо її нормалізації або зниження напруженості. Такі заходи належать до політичної, економічної, воєнної та інформаційної сфер діяльності держави й утворюють визначені напрями зосередження зусиль з метою деескалації воєнно-політичної обстановки. Під час розподілу зусиль держави з метою деескалації воєнно-політичної обстановки необхідно враховувати пріоритети цих напрямів. У статті викладено методику визначення напрямів зосередження зусиль з метою деескалації воєнно-політичної обстановки. Пріоритети напрямів зосередження зусиль (альтернатив) визначаються з використанням методу аналізу ієрархій.

Біографії авторів

П. В. Щипанський, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

кандидат військових наук, професор, заступник начальника університету з наукової роботи, генерал-майор

А. К. Павліковський, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

кандидат військових наук, доцент, начальник центру воєнно-стратегічних досліджень, полковник

О. М. Загорка, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

доктор військових наук, професор, головний науковий співробітник центру воєнно-стратегічних досліджень

С. В. Поліщук, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

кандидат військових наук, доцент кафедри радіотехнічних та спеціальних військ, полковник

І. О. Загорка, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

старший науковий співробітник центру воєнно-стратегічних досліджень

Посилання

Богданович В. Ю. Воєнна безпека України: методологія дослідження та шляхи забезпечення : монографія / В. Ю. Богданович. – К. : Дельта, 2002. – 322 с.

Богданович В. Ю. Теоретико-методологічні основи забезпечення національної безпеки України : монографія : у 7 т. – Т.4. Воєнна безпека держави і шляхи її забезпечення / В. Ю. Богданович, І. Ю. Свида, Є. Д. Скулиш; за заг. ред. Є. Д. Скулиша. – К. : наук.-вид. відділ НА СБ України, 2012. – 464 с.

Саати Т. Аналитическое планирование: организация систем / Т. Саати, К. Кернс ; пер. с англ. Р. Г. Вачнадзе. – М. : Радио и связь, 1991. – 224 с.

Загорка О. М. Використання експертно-аналітичних методів для прогнозування мети воєнного конфлікту / О. М. Загорка, І. Ю. Марко // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. – 2013. – № 2(17). – С. 76–80.

Плюта В. Сравнительный многомерный анализ в эконометрическом моделировании / В. Плюта ; пер. с польск. В. В. Иванова. – М. : Финансы и статистика, 1989. – 176 с.

Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень : навч. посіб. / Б. М. Герасимов, В. М. Локазюк, О. Г. Оксіюк, О. В. Поморова ; Європ. ун-т. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2007. – 335 с.

Косевцов В. О. Національна безпека України: теорія, реальність, прогноз / В. О. Косевцов ; ЦМБСС. – К. : Сатсанга, 2000. – 80 с.

Опубліковано

2022-08-24

Номер

Розділ

Національна безпека і оборона: методичний аспект