Концепція несподіваного поєднання технологій і застосування

Автор(и)

  • Б. Й. Семон Національний університет оборони України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7449-8214
  • В. М. Дихановський Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33099/2618-1614-2022-20-3-4-22-27

Ключові слова:

демократизація військової могутності, комерційні технології, оборонна екосистема, технологічна перевага, генерація ідей

Анотація

Запропоновано нову послідовність дій зі створення нових засобів озброєння на основі концепції несподіваного поєднання технологій і застосування. Вона передбачає використання громадянами передових комерційних технологій для створення нових бойових спроможностей новими креативними способами. Одночасно створюється новий засіб озброєння і розробляється сценарій його бойового застосування, що дає змогу пришвидшити створення і розвиток спроможностей. Основним фактором досягнення переваги над противником є «генерація ідей».

Біографії авторів

Б. Й. Семон, Національний університет оборони України

доктор технічних наук, професор, головний науковий співробітник науково-методичного центру організації наукової та науково-технічної діяльності

В. М. Дихановський, Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України

доктор технічних наук, старший науковий співробітник, начальник науково-дослідного відділу

Посилання

Kahn L. How Ukraine Is Remaking War. Technological Advancements Are Helping Kyiv Succeed [Електронний ресурс] : August 29, 2022 / L. Kahn // Foreign Affairs. – Режим доступу : https://www.foreignaffairs.com/ukraine/how-ukraine-remaking-war.

Гульяєв А. А. Роль військово-технічної політики у забезпеченні оборони України / А. А. Гульяєв, В. М. Дихановський, А. В. Косяковський // Військово-технічна політика як основа зміцнення обороноздатності України : матеріали наук.-практ. конф., 20 грудня 2022 р., м. Київ / Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України. – Київ : ЦНДІ ОВТ ЗСУ, 2022. – С. 14.

National Defense Strategy of the United States of America [Електронний ресурс] // U.S. Department of Defense. – Режим доступу : https://media.defense.gov/2022/Oct/27/2003103845/-1/-1/1/2022-NATIONAL-DEFENSE-STRATEGY-NPR-MDR.pdf.

Polischuk O. Ecosystem Platform for the Defence and Security Sector of Ukraine [Електронний ресурс] / O. Polischuk // Information & Security: An International Journal. – 2020. – № 45. – P. 7–19. – Режим доступу : https://doi.org/10.11610/isij.4501.

Schechner S. Ukraine Has Digitized Its Fighting Forces on a Shoestring [Електронний ресурс] : Jan. 3, 2023 / S. Schechner , D. Michaels // The Wall Street Journal. – Режим доступу : https://www.wsj.com/articles/ukraine-has-digitized-its-fighting-forces-on-a-shoestring-11672741405.

South T. Use us for combat zone tests, Ukraine minister tells US war industry [Електронний ресурс] : Sep 21, 2022 / T. South // Military Times. – Режим доступу : https://www.militarytimes.com/news/2022/09/21/use-us-for-combat-zone-tests-ukraine-minister-tells-us-war-industry/.

Vergun D. DOD Adopting Commercial Technology to Control Unmanned Ground Vehicles [Електронний ресурс] : Dec. 6, 2022 / D. Vergun // U.S. Departmenr of Defense. – Режим доступу : https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/3237210/dod-adopting-commercial-technology-to-control-unmanned-ground-vehicles/.

A system approach for modelling additive manufacturing in defence acquisition programs [Електронний ресурс] / A. Busachi, J. Erkoyuncu, P. Colegrove, et al. // Procedia CIRP. – 2018. – Vol. 67. – P. 209–214. – Режим доступу : https://doi.org/10.1016/j.procir.2017.12.201.

Анохин П. К. Принципиальные вопросы общей теории функциональных систем / П. К. Анохин // Философские аспекты теории функциональной системы : избранные труды / Академия наук СССР, Институт психологии ; отв. ред. Ф. В. Константинов, Б. Ф. Ломов, В. Б. Швырков. – М. : Наука, 1978. – 400 с.

Lom M. Smart city model based on systems theory [Електронний ресурс] / M. Lom, O. Pribyl // International Journal of Information Management. – 2021. – Vol. 56. – Art. 102092. – Режим доступу : https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2020.102092.

Кошкіна С. Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави, і нам треба вижити» [Електронний ресурс] : 30 грудня 2022 / С. Кошкіна, О. Базар // LB.ua. – Режим доступу : https://lb.ua/news/2022/12/30/540944_oleksiy_reznikov_viyna.html.

Методологічні й системотехнічні аспекти інформаційного забезпечення управління системами військового призначення та діяльністю в оборонній сфері : монографія : Том ІІ / О. Ф. Величко, Д. А. Гриб, Б. О. Демідов та ін. ; за ред. Б. О. Демідова та О. П. Коростельова. – К. : Стилос, 2021. – 592 с.

NATO Programme Management Framework (NATO Life Cycle Model) : AAP-20 : October 2015 / NATO Standardization Office. – Edition C, Version 1. – [Brussels] : NSO, 2015. – 78 p.

The Gathering Storm Quotes [Електронний ресурс] // Goodreads. – Режим доступу : https://www.goodreads.com/work/quotes/350367-the-gathering-storm?page=2.

Про національну безпеку України [Електронний ресурс] : Закон України від 21 червня 2018 р. № 2469-VIII. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text.

Exhibit Gives First-Hand Look at How Computers Were Used to Build the 777 Airplane [Електронний ресурс] // Boeing. – Режим доступу : https://boeing.mediaroom.com/1997-07-11-Exhibit-Gives-First-Hand-Look-at-How-Computers-Were-Used-to-Build-the-777-Airplane.

Rich B. R. Skunk Works: a personal memoir of my years at Lockheed / B. R. Rich, L. Janos. – [Boston] : Little, Brown and Company. – 1994. – 372 p.

Attaran H. Toward integrated smart city: a new model for implementation and design challenges [Електронний ресурс] / H. Attaran, N. Kheibari, D. Bahrepour // GeoJournal. – 2022. – volume 87, issue 4. – P. 511–526. – Режим доступу : https://doi.org/10.1007/s10708-021-10560-w.

Vergun D. New DOD Directive Will Improve Acquisition Reform, Officials Say [Електронний ресурс] : Dec. 4, 2020 : DOD News / David Vergun // U.S. Department of Defense. – Режим доступу : https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/2434691/new-dod-directive-will-improve-acquisition-reform-officials-say/source/new-dod-directive-will-improve-acquisition-reform-officials-say/.

The Defense Acquisition System [Електронний ресурс] : DOD Directive 5000.01 / Department of Defense, Office of the Under Secretary of Defense for Acquisition and Sustainment // Washington Headquarters Services. – Режим доступу : https://www.esd.whs.mil/Portals/54/Documents/DD/issuances/dodd/500001p.pdf?ver=2020-09-09-160307-310.

Опубліковано

2023-05-05

Номер

Розділ

Актуальні питання національної безпеки і оборони